بازار بزرگ تهران ۲ هفته تعطیل است

بازار بزرگ تهران ۲ هفته تعطیل است

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: طبق دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا، بازار بزرگ تهران نیز مانند دیگر صنوف تا دو هفته تعطیل است.Source link

+There are no comments

Add yours