تصاویر: جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره پرونده محمدعلی نجفی

تصاویر: جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره پرونده محمدعلی نجفی

اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور، سه شنبه ۲۵ شهریور ماه به عمدی بودن قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی رای دادند.Source link

+There are no comments

Add yours