تصاویر: شلوغی ساحل شهر بندرعباس با وجود شیوع کرونا

تصاویر: شلوغی ساحل شهر بندرعباس با وجود شیوع کرونا

شیوع کرونا در شهر بندرعباس روندی افزایشی دارد و مردم اما بی تفاوت نسبت به این مسئله در ساحل بدون داشتن ماسک و بدون رعایت کردن فاصله اجتماعی حضور و حتی در حال شنا کردن هستند، ۷۳ درصد مبتلایان به کرونا در هرمزگان نیز از شهرستان بندرعباس هستند.Source link

+There are no comments

Add yours