رفتن به نوشته‌ها

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۱۰ مرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: رهبری به خاتمی گفته اند از میـان رى‌شـهرى، رئیسى، یونسى و رازینى، یکى را برای وزارت اطلاعات برگزیند

[ad_1]


خاطرات آیت الله هاشمی: در صحبت هاى آقاى حافظ اسد چنـد نکتـه قابـل ذکـر اسـت: 1_ عربـستان سـعودی پیگیـرى مى‌کند که از طریق سوریه ، سرنخی در مورد انفجار اخیر [در شهر الخُبر] بـه دسـت آورد و نتیجه‌ای نگرفته است. 2 _ آمریکا هم در این خصوص خواسته تحقیقاتى بکنـد کـه سـوریه رد کرده است. 3_ پادشـاه عربـستان سـعودي، مـشاعرش ضـعیف شـده ، ولـى امیرعبـداالله، [ولیعهد] کشور را خوب اداره مى کند و آمریکا هم چـاره ای ندارد جـز اینکـه عبـداالله را بپذیرد.4_ امیدى به بهبود وضع عراق تحت مدیریت صدام ندارد. 5_ امروز هنگام تراشیدن ریش در اقامتگاه ، به خاطر کمى نور ، مشکل داشته. به شوخى گفتم مامورین مـا علاقـه اى به کمک در این گونه موارد ندارند! 6_ معتقد است، امام موسى صدر در لیبى به قتل رسـیده است. 7_ نسبت به امیر قطر انتقاد زیادى دارد.

[ad_2]

Source link

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.