روحانی، سردار جلالی را به جلسات شورای عالی فضای مجازی راه نمی‌دهد

روحانی، سردار جلالی را به جلسات شورای عالی فضای مجازی راه نمی‌دهد

نبویان نماینده مجلس گفت: مردم! به هوش باشید، مدیریت فعلی هر چند سالی که روی کار بیاید، وضع زندگی‌تان هزاران برابر بدتر از این خواهد شد، چون این مدیریت اعتقادی به مردم ندارد. دنبال مسائل سیاسی است.Source link

+There are no comments

Add yours