سخنگوی پوتین: هیچکس در کرملین قصد دیدار با ناوالنی را ندارددر پی اعلام تصمیم الکسی ناوالنی سرشناس ترین مخالف پوتین برای بازگشت به روسیه پس از برگشتن از کما، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که هیچکس در کاخ کرملین قصد دیدار با ناوالنی را ندارد. رسانه های روسی امروز یک مقام امنیتی عالیرتبه آلمانی اعلام کردند که ناوالنی قصد ماندن در آلمان را ندارد و می خواهد به روسیه بازگشته و به کار خود در این کشور ادامه دهد.Source link

+There are no comments

Add yours