ضربه اساسی سربازان گمنام امام زمان به یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا / سرکرده گروهک تروریستی «تندر» در دستان وزارت اطلاعات

ضربه اساسی سربازان گمنام امام زمان به یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا / سرکرده گروهک تروریستی «تندر» در دستان وزارت اطلاعات

سربازان گمنام امام زمان به یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا ضربه اساسی وارد کردند. سرکرده گروهک تروریستی «تندر» در دستان وزارت اطلاعات قرار دارد.Source link

+There are no comments

Add yours