کارشناسان سازمان جهانی بهداشت برای بررسی منشاء کرونا به چین می‌روند«تدروس ادهانوم» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که تیمی از کارشناسان برای بررسی منشاء کرونا به چین می‌روند.Source link

+There are no comments

Add yours