رفتن به نوشته‌ها

یادداشت‌های محمدعلی فروغی پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۲۹۸؛ مزه در این است به ما می‌گویند بمانید پول می‌فرستیم و نمی‌فرستند!

[ad_1]


بعد از ناهار… رفتیم بعضی کارهای شخصی را به توسط ممتازالسلطنه [وزیرمختار ایران در فرانسه] و امیرخان انجام دهیم. ممتازالسلطنه نبود. امیرخان را دیدم. تلگرافی به توسط او به طهران کرده و مطالبه پول نمودیم. مزه در این است به ما می‌گویند بمانید پول می‌فرستیم و نمی‌فرستند./ من درباره کار خودم حیرانم از رد و قبول چه کنم. اما در رد جازم‌ترم و گمان نمی‌کنم بتوانم قبول کنم.

[ad_2]

Source link

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.